Senagat habarlary

 • Faneriň ýokary ulanylmagy

  Faneriň ýokary ulanylmagy

  Greenaşyl tekt PP plastmassa plýonkaly faner ýokary hilli kontrplak, üstü suw geçirmeýän we könelmeýän, ýylmanak we ýalpyldawuk we ajaýyp guýma täsirine eýe bolan PP (polipropilen) plastmassa plýonka bilen örtülendir.Saýlanan sosna agaç hökmünde agaç, esasy material hökmünde ewkalipt, ...
  Koprak oka
 • Täze gyzgyn önümler

  Täze gyzgyn önümler

  Häzirki wagtda zawodymyz täze meşhur önüm ~ ewkalipt barmak bilen birikdirilen kontrplak (gaty agaç mebel tagtasy) çykarýar.Barmak bilen birleşdirilen kontrplak maglumatlary: Ewkaliptiň barmak bilen birleşdirilen kontrplak ölçegi 1220 * 2440mm (4 '* 8') Galyňlygy 12mm, 15mm, 16mm, 18mm galyňlyga çydamlylyk +/- 0.5mm ýüz / arka ...
  Koprak oka
 • Faner bazary möwsümden daşary

  Faner bazary möwsümden daşary

  Köp in engineeringenerçilik taslamalary hökümetden geçmeli we in engineeringenerçiligi ýerlikli tertipleşdirmeli.Käbir sebitlerde gurluşyk taslamalary birnäçe gezek ýerine ýetirilmegini talap edýär, bu bolsa taslama diskiniň işleýşinde aňsatlyk bilen ysmazlyga we oňaýsyzlyga sebäp bolup biler.Köprü ýaly in Engineeringenerçilik bölümleri ...
  Koprak oka
 • Rainagyş möwsüminden soň, kontrplak bazaryna has uly isleg bolup biler

  Rainagyş möwsüminden soň, kontrplak bazaryna has uly isleg bolup biler

  Rainagyş möwsüminiň täsiri rainagyşyň we suw joşmalarynyň makro ykdysadyýetine täsiri esasan üç ugurdan ybarat: Birinjiden, gurluşyk meýdançasynyň şertlerine täsir eder we şeýlelik bilen gurluşyk pudagynyň gülläp ösmegine täsir eder.Ikinjiden, ugruna täsir eder ...
  Koprak oka
 • MELAMINE ACERINE .ETIRILEN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

  MELAMINE ACERINE .ETIRILEN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

  Rainagyş suwlarynyň girmeginiň öňüni almak üçin gapdalda boşluk ýok.Suw geçirmeýän oňat ýerine ýetirijiligi bar, üstüni gyrmak aňsat däl.Şonuň üçin adaty laminirlenen panellerden has ýygy ulanylýar.Howasy agyr bolan ýerlerde ulanylyp bilner, döwmek aňsat däl we deformasiýa däl.Th ...
  Koprak oka
 • Zawod önümçiligi barada

  Zawod önümçiligi barada

  Zawodyň ilkinji tanyşdyrylyşy : Monster Wood Industry Co., Ltd., agaç panelleriniň doglan ýeri bolan Guigang şäheriniň Kintang etrabynda ýerleşýän Heibao Wood Industry Co. Ltd.-den resmi taýdan üýtgedildi.Sijiang derýasynyň basseýniniň orta akymlarynda we Guilong Exp-a ýakyn ýerde ...
  Koprak oka
 • Faner sözleri

  Faner sözleri

  2021-nji ýylyň ahyryna çenli 26 ştat we häkimliklere ýaýran 12,550-den gowrak kontrplak öndürijisi bardy.Jemi ýyllyk önümçilik kuwwaty takmynan 222 million kub metr bolup, 2020-nji ýylyň ahyryndan 13,3% azaldy. Bir kompaniýanyň ortaça kuwwaty 18,000 kub ...
  Koprak oka
 • Faneriň ulanylmagy we islegi

  Faneriň ulanylmagy we islegi

  Faner, ösümlik halkalary ugrundaky uly şkaflara agaçlary görmek, guratmak we ýelimlemek, boş we ýelim emele getirýän tagta, ýanaşyk gatlak gatlaklarynyň süýümleriniň ugurlarynyň perpendikulýarlyk ýörelgesine laýyklykda.Örtük gatlaklarynyň sany geň ...
  Koprak oka
 • Faner hakda, HS kody: 441239

  Faner hakda, HS kody: 441239

  HS kody: 44123900: Beýleki ýokarky we aşaky ýüzler ýumşak agaç kontrplakdan ýasalýar Bu kontrplak I / 2 synpyna degişlidir: l synpy - ýokary suwa garşylygy, gaýnag suwa çydamlylygy, ulanylýan ýelim esasan fenolik rezin ýelimidir (PF) açyk howada ulanylýar;II synp - suw we çyglylyk ...
  Koprak oka
 • Specialörite maslahat: ýaşyl plastmassa daşky gurşawy goramak kontrplak

  Specialörite maslahat: ýaşyl plastmassa daşky gurşawy goramak kontrplak

  Faner bilen örtülen ýaşyl teker PP plastmassa filmi ýokary hilli kontrplakyň bir görnüşi, üstüni PP (polipropilen) plastmassa örtük bilen örtýär, suw geçirmeýän we könelmeýän, ýylmanak we ýalpyldawuk, guýma effekti ajaýyp. Saýlanan sosna ýadro emele getirmek üçin panel we ewkalipt ýaly agaç, co ...
  Koprak oka
 • Guigang tokaý maglumatlary

  Guigang tokaý maglumatlary

  13-nji aprelde Guangxi Zhuang awtonom sebit tokaý býurosy tokaý baýlyklaryny dolandyrmak barada duýduryş berdi.Söhbetdeşler Guigang tokaý býurosy, Qintang etrap halk hökümeti we Pingnan etrap halk hökümeti boldy.Duşuşykda problemalar barada habar berildi ...
  Koprak oka
 • JAS gurluş kontrplak we ikinji derejeli galyp filmi ýüzli kontrplak

  JAS gurluş kontrplak we ikinji derejeli galyp filmi ýüzli kontrplak

  Bu hepde önümiň täze maglumatyny täzeledik, önümiň ady: JAS Strukturaly faner we ikinji derejeli galyp filmi ýüzli kontrplak.Önümiň spesifikasiýasy 1820 * 910MM / 2240 * 1220MM, galyňlygy 9-28MM bolup biler.Zawodymyzdaky tipografiýa el bilen edilýär.Has berk bolmak üçin ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4