Faner bilen gara film näme?

Gara film kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy, beton kontrplak, formply ýa-da deňiz kontrplak diýip atlandyrdy.Poslama hüjümine we suwa çydamly, beýleki materiallar bilen aňsat birleşdirilýär we arassalamak we kesmek aňsat.Filmiň kontrplak gyralaryny suw geçirmeýän boýag bilen bejermek, ony ýokary suwa we aşaga çydamly edýär.Filmi ýokary hilli filmler bilen örtmek gatylygy we zeper garşylygy üpjün edýär.Filmiň ýüzüne kontrplak bilen arassaçylyk we güýçli ýuwujy serişdelere çydamly.Highokary temperaturanyň peselmegi, çyglylygyň täsiri, ýuwujy serişdeleri arassalamak we termitlerden goragy üpjün etmek şertlerinde ulanylyp bilner.

Çydamlylygy we aňsatlyk bilen işlenip düzülýänligi sebäpli, örtükli kontrplak açyk gurşawda ammarlarda, demir ýol wagonlarynda, ýük awtoulaglarynyň pollarynda we gyralarynda, ulag enjamlary konteýnerleri, ýük platformalary, ýük awtoulaglary we tirkeg pollary we wagonlarda açyk gurşawda ulanylyp bilner. .Film ýüzli kontrplak, süýşýän gapylary, mahabat tagtalaryny, ýer enjamlaryny oýnamak, sport meýdançalary üçin pollar, beton örtükler, skafin, ammarlar we galamlar, gaplamak we içerki we daşarky dizaýn we panellerde ulanylyp bilner.

Filmiň reňkleriniň giň görnüşi we ýerüsti görnüşleri (tekiz, simli, kagyz bilen örtülen) filmiň kontrplakdan peýdalanylmagyny giňeltmäge mümkinçilik berýär.

Marka:Monster Wood10 gatly gara gurluşyk filmi kontrplak gurluşyk materialy bilen ýüzbe-ýüz boldy_ 副本 _ 副本

Üstünligi:

1. Önümiň hili durnukly, başlangyç ýelimliligi ≧ 6N, dartyş güýji gowy;2. Ulanyş öndürijiligi ýokary, agaçdan ýasalan önümler deformasiýa ýa-da egrem däl, dolanyşyk wagty köp.

3. Tagtanyň galyňlygy birmeňzeş, ýörite ýelim, A derejeli şkaf ulanyp, agramyna we galyňlygyna berk kepil geçýär

4. Şablon ýelimiň gabygyny çykarmaýar, elastik modul güýçli we suwa we poslama garşydyr.

Uzak möhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurup bileris diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.

Kompaniýamyzyň web sahypasy:https://www.gxxblmy.com 

Tel / Whatsapp: +86 19175889898 E-poçta:vicky.gong@gxxblmy.com

 

 

 


Iş wagty: Awgust-15-2022