Zawod gezelenji

Zawod 170,000 inedördül metr meýdany eýeleýär, gündelik önümçiligi 50,000 list we ýyllyk önümçilik kuwwaty 250,000 inedördül metr (12 million list).Önümiň artykmaçlyklary: 4a derejeli çig mal (tutuş tagta we ýadro), ýeterlik ýelim, ýokary basyş, faneriň egilmezligi ýa-da delaminasiýasy, suw geçirmeýän we çydamly we ýokary dolanyşyk.Birnäçe ýyllap dowam eden tagallalardan soň, kompaniýa 40-dan gowrak içerki we daşary ýurt kwalifikasiýa şahadatnamasyny aldy we önümiň hili has ýokary.