Zawodyň bahasy göni satylýan ekologiýa geňeşi

Gysga düşündiriş:

Substratlary bölejik tagtasy, MDF, kontrplak we ş.m. bolan melamin ýüzli tagtalar substraty we üstü birleşdirmek arkaly ýasalýar.Surfaceerüsti şkaflar esasan içerki we import edilýär.Ojakdan goraýan, aşaga garşy, suw geçirmeýän suwa çümdürme bejergisi bolany üçin, ulanylyş täsiri birleşdirilen agaç pol bilen deňdir. Köplenç ýapyk binalaryň we dürli mebelleriň we şkaflaryň, käbir panelleriň, diwarlaryň, şkaflaryň, kabinet laminatlarynyň bezeginde ulanylýar. we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Melamin ýüzli tagtalar

Bu görnüşli agaç tagtanyň artykmaçlyklarytekizüst, tagtanyň iki taraplaýyn giňelme koeffisiýenti birmeňzeş, deformasiýa etmek aňsat däl, reňki açyk, üstü könelişme, poslama garşy we bahasy tygşytly.

Aýratynlyklary Biziň artykmaçlygymyz

1. Seresaplylyk bilen saýlanan materiallar

Çig maldan taýýar önümlere çenli materiallary üns bilen saýladyk we önümçiligiň her bir ugruna berk gözegçilik etdik.Önümleri deformasiýa etmek, döwmek, gysmak we çişmek aňsat däl.

2.Mumşak we tertipli

Sahypany düzmek we depmek aňsat däl, arassa burçlar.

3. Birmeňzeş dykyzlyk

Gowy birmeňzeşlik, doly içki gurluş, ýokary plastinka gatylygy.

4. Satuwdan soňky hyzmat

Aýratyn talaplara laýyklykda dürli ululyklara bölünip bilner.

Çykyş

Melamin bezeg agaç tagtasynyň öndürijiligi:

1. surfaceerüsti gatlak, açyk reňkler, ýokary gatylyk, aşgazana garşylyk we gowy ýylylyga garşylyk bilen dürli nagyşlara eýe bolup biler.

2.Himiki garşylygyň öndürijiligi umumydyr we umumy kislotanyň, aşgazanyň, ýagyň, alkogolyň we beýleki erginleriň aşgazanyna garşy durup biler.

3. surfaceer tekiz we arassa, saklamak we arassalamak aňsat.

4.Melamin tagtasy tebigy agaç bolup bilmeýän ajaýyp häsiýetlere eýedir, şonuň üçin köplenç içerki arhitekturada we dürli mebelleriň we şkaflaryň bezeginde ulanylýar.

5.Melamin tagtasy diwar bezeg materialy.Käbir adamlar pol bezegi üçin laminat pollary ýasamak üçin melamin tagtalaryny ulanýarlar, bu ýerliksiz.

Umumy aýratynlyklar: 2440mm * 1220mm, galyňlygy 11,5mm-18mm

Kompaniýa

“Xinbailin” söwda kompaniýamyz, esasan, Monster agaç zawody tarapyndan gönüden-göni satylýan gurluşyk kontrplak üçin agent hökmünde çykyş edýär.Fanerimiz jaý gurluşygy, köpri şöhleleri, ýol gurluşygy, uly beton taslamalary we ş.m. üçin ulanylýar.

Önümlerimiz Japanaponiýa, Angliýa, Wýetnam, Taýland we ş.m. eksport edilýär.

Monster Wood senagaty bilen hyzmatdaşlykda 2000-den gowrak gurluşyk alyjy bar.Häzirki wagtda kompaniýa, markasyny ösdürmäge we oňat hyzmatdaşlyk gurşawyny döretmäge ünsi jemläp, gerimini giňeltmäge çalyşýar.

Kepillendirilen hil

1.Kertifikasiýa: CE, FSC, ISO we ş.m.

2. Galyňlygy 1,0-2.2mm bolan materiallardan ýasalýar, bu bazardaky kontrplakdan 30% -50% has çydamly.

3. coreadro tagtasy ekologiýa taýdan arassa materiallardan, birmeňzeş materialdan ýasalýar we kontrplak boşlugy ýa-da sahypany baglanyşdyrmaýar.

Parametr

Gelip çykan ýeri Guangxi, Hytaý
Marka ady Monster
Model belgisi melamin ýüzli tagtalar
Baha 5A synp
Ölçegi 2440mm * 1220mm
Galyňlyk 11.5mm-18mm
Çyglylygyň mazmuny 5% -14%
Esasy material ewkalipt, gaty agaç we ş.m.
/ Üz / Yz 2 gapdal poliester / Melamin kagyzy
Ueelim WBP ýelimi, melamin ýelimi, MR, fenolik we ş.m.
Dykyzlygy 620-680 kg / cbm
Gaplamak Standart eksport palet gaplamasy
MOQ 1 * 20GP.Az kabul ederliklidir

FQA

S: Üstünlikleriňiz näme?

J: 1) Zawodlarymyzda kontrplak, laminatlar, ýapyk kontrplak, melamin kontrplak, bölejik tagtasy, agaç şkafy, MDF tagtasy we ş.m. film öndürmek boýunça 20 ýyldan gowrak tejribe bar.

2) qualityokary hilli çig mal we hil kepilligi bilen önümlerimiz, gönüden-göni zawodda satylýar.

3) Aýda 20000 CBM öndürip bileris, şonuň üçin sargydyňyz gysga wagtda gowşurylar.

S: Kompaniýanyň adyny we nyşanyny kontrplakda ýa-da paketlerde çap edip bilersiňizmi?

J: Hawa, kontrplakda we paketlerde öz logotipiňizi çap edip bileris.

S: Näme üçin Film ýüzli kontrplak saýlaýarys?

J: Film ýüzli kontrplak demir galypdan has gowudyr we galybyň gurluşynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler, demirleri deformasiýa etmek aňsat we abatlanylandan soň hem tekizligini dikeltmek kyn.

S: Iň pes bahaly film kontrplak haýsy?

J: Barmagyň bilelikdäki faneri iň arzan.Coreadrosy arzan bahadan gaýtadan işlenen kontrplakdan ýasalýar.Barmagyň bilelikdäki ýadro kontrplak görnüşini diňe iki gezek ulanyp bolýar.Tapawut, önümlerimiziň gaýtadan ulanylýan wagtyny 10 esse köpeldip biljek ýokary hilli ewkalipt / sosna ýadrosyndan ýasalmagydyr.

S: Näme üçin material üçin ewkalipt / sosna saýlamaly?

J: Ewkalipt agajy has dykyz, has kyn we çeýe.Sosna agajy gowy durnuklylyga we gapdal basyşa garşy durmak ukybyna eýedir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Top Quality Ecological board with Eucalyptus Poplar and Melamine Plates Material

   Ewkalipt Po bilen ýokary hilli ekologiýa tagtasy ...

   Önümiň jikme-jiklikleri Tagtanyň üstü tekiz, ýalpyldawuk we gaty.Aşgazana garşy, howa geçirmeýän we çyglylyga garşy we köplenç ulanylýan himiki serişdelere, kislotany we aşgarlary garşylaýar.Waterüzüni suw ýa-da bug bilen arassalamak aňsat.Köp gezek gaýtadan ulanyp bolýar.'' Melamin '', şeýle tagtalary öndürmekde ulanylýan rezin ýelimlerinden biridir.Dürli reňkli ýa-da dokumasy bolan kagyz rezine siňdirilenden soň, serflere bölünýär ...