Kazyýetler

Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynda iş ýerleri

8d44ba48a2b87392721a0c1518677e3_ 副本

Jenap Li X Şuai

Günorta-Gündogar Aziýada işleýän daşary ýurtly hytaýly, kontrplak satmak we satyn almak bilen meşgullanýan diler.Bu iş bilen 15 ýyl bäri meşgullanýaryn we Hytaýyň demirgazygyndan kontrplak import edýärin.Işimiziň giňelmegi sebäpli Monster Wud hakda dostlarymdan eşitdim.Fanerleriniň hiliniň ýokarydygyny we Hytaýda abraýynyň bardygyny eşitdim.Dostlara zawoda birnäçe gezek baryp görmegi tabşyrdym.Möhüm bahalar maňa umyt berýär.Hyzmatdaşlykdan soň önümleriniň durnuklylygy we üpjünçiligiň öz wagtynda bolmagy meniň üçin ýerli bazary açdy we ýyllyk satuwlar ösmegini dowam etdirdi!Gowy iş hyzmatdaşym Monster Wuda sag bolsun aýdýaryn!