प्रमाणपत्र

१

हाम्रो कम्पनीले उत्पादन गुणस्तर प्रणालीको प्रमाणीकरणलाई सधैं ठूलो महत्त्व दिएको छ।वर्षौंको प्रयास पछि, यसले 40 भन्दा बढी स्वदेशी र विदेशी योग्यता प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरेको छ।उत्पादन गुणस्तर उच्च छ र स्वदेशी र विदेशी ग्राहकहरु बाट सर्वसम्मत प्रशंसा जितेको छ।

 

सान्दर्भिक प्रमाणपत्रहरू_副本