Cases

Туштук-Чыгыш Азия елкелерундегу жумушчу жайлар

8d44ba48a2b87392721a0c1518677e3_副本

Ли X Шуай мырза

Мен Түштүк-Чыгыш Азияда иштеген чет элдик кытаймын, фанера сатуу жана сатып алуу боюнча адистешкен дилермин.Мен 15 жылдан бери бул бизнес менен алектенип, түндүк Кытайдан фанера ташып келем.Биздин бизнес кеңейгендиктен, мен досторумдан Monster Wood жөнүндө уктум.Алардын фанералары сапаттуу, Кытайда кадыр-баркы жакшы деп уктум.Досторума заводго далай жолу келууну ишенип тапшыргам.Акылдуу баалар мага үмүт берет.Кооперациядан кийин анын продук-циясынын туруктуулугу жана ез убагында жеткирил-гендиги мен учун жергиликтуу рынокту ачты, ал эми жылдык сатуунун келемунун есушу уланды!Рахмат Monster Wood, менин жакшы бизнес өнөктөшүм!